Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system i samhället

Skapad 2019-09-16 14:32 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Teknik
Vi ska arbeta med tekniska system och föremål i hemmet och i samhället. Hur dessa förändrats över tid och orsaker till detta samt konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Innehåll

Tidsplan:

v 34 - 50

Arbetssätt

 • genomgångar
 • filmer
 • texter
 • praktiskt arbete i grupp

Bedömning:

Du bedöms utifrån:

 • dina samtal kring arbetsområdet 
 • dina resultat på bedömningsuppgiften
 • din delaktighet, planering samt reslutat av det praktiska arbetet

Språkmål:

 • Förstå instruerande texter 
 • Förstå och använda begreppen i arbetsområdet

Begrepp:

 

elektricitet

elledning

transformatorstation

kraftverk

avlopp

reningsverk

värme

fjärrvärme

solceller

sopsystem

förbränning

återvinna

återvinningscentral

kompost

avfall

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniska system i samhället

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några delar av systemet som måste finnas för att det ska fungera.
Du kan förklara och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några delar av systemet som måste finnas för att det ska fungera.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Genomföra arbeten
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentera
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där planen med arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör mer avancerade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där planen med arbetet är tydlig.
Förändring över tid
Fördelar & nackdelar
Du har ej uppnått målet för grundläggande kunskaper.
Du kan föra samtal kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan föra samtal kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan redovisa för några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: