Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 9 period 1 - Tal & Algebra, 10f

Skapad 2019-09-16 14:35 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Matematik
Planering för arbetet med Tal och Algebra v.37-42 Du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Längst ner på denna sida hittar du länken till lektionsplaneringen.

Innehåll

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 • Reella tal

 • Potensform

 • Metoder för beräkning med tal i bråk- och decimalform

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar

 • Variabelbegreppet

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 • Metoder för ekvationslösningBegrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

 

Bråk

Täljare

Nämnare

Blandad form

Förlänga Förkorta

Enklaste form

Minsta gemensamma nämnare, MGN

 

Algebra
Numeriska uttryck
Algebraiska uttryck
Förenkla
Faktorisera
Ekvation
Obekant
Prövning

 

Filmer

 

Genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas och hur?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen

 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar

 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är

 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer

 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang

 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt

 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer

 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer

 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser

 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Matriser

Ma
Lärandematris TAL & ALGEBRA år 9

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag löser ett problem med bråk som jag känner igen. Jag kan med viss hjälp från lärare eller kamrat hitta en modell som fungerar för att lösa problemet.
Jag löser ett problem med bråk som inte är bekant för mig. Jag har en metod som fungerar rätt bra för att lösa problemet.
Jag löser ett problem som inte är bekant för mig. Jag löser det korrekt med effektiv metod, t.ex. ekvationslösning
I ett problem som jag inte känner igen kan jag hitta en lösning genom att pröva mig fram.
Jag löser ett problem med ekvation genom prövning eller gör en ansats till att försöka lösa ett problem genom att ställa upp en ekvation

BEGREPP

E
C
A
Jag har kunskap om begreppen HELTAL, BRÅK, BLANDAD FORM, BRÅKFORM och visar det genom att räkna subtraktion, addition och multiplikation med bråk. Jag har rätt på minst en tredjedel av mina försök
Jag har dessutom kunskap om begreppet ENKLASTE FORM och visar det genom att räkna subtraktion, addition och multiplikation med bråk. Jag har rätt i minst 3 av 4 försök.
Jag har dessutom mycket goda kunskaper om begreppen KVOT, OBEKANT, DIVISION och visar det genom att motivera förhållandet mellan nämnare och kvot, dvs att kvoten blir mindre om nämnaren är större
Jag har viss kunskap om begreppen FAKTOR, FAKTORISERING och visar det genom att försöka göra faktoriseringar. Jag har rätt på minst en tredjedel av mina försök.
Jag har goda kunskaper om begreppen FAKTOR, PRODUKT, FAKTORISERA, och visar det genom att med säkerhet göra korrekta faktoriseringar. Jag har rätt i minst 3 av 4 försök
Jag visar mycket goda kunskaper om begreppen FAKTOR, PRODUKT, FAKTORISERA, genom att med säkerhet göra korrekta faktoriseringar. Jag har rätt i minst 90% av mina försök

RESONEMANG

E
C
A
Jag kan se olika elevlösningar till hur man skriver uttryck och föra enkla resonemang om om vilket uttryck som är rätt och vilket som är fel i dessa givna exempel. Jag visar att jag vet vilket uttryck som är korrekt.
Jag kan se olika elevlösningar till hur man skriver uttryck och föra utvecklade resonemang om om vilket uttryck som är rätt och vilket som är fel i dessa givna exempel. Jag kan dessutom ge motiveringar till varför uttryck är rätt eller fel.
Jag kan förutom resonemang om uttryck dessutom föra korrekta och väl underbyggda resonemang om division med bråk. Jag kan ge motiveringar varför uttryck är rätt eller fel och ge förslag på alternativa lösningar.

METOD

E
C
A
Jag löser ekvationer med obekant på ena sidan av likhetstecknet. Jag har rätt i 2/3 av mina försök OCH Jag kan förenkla uttryck med parenteser. Jag har rätt i 2/3 av mina försök
Jag löser delar av ekvationer med obekanta på båda sidor om likhetstecknet samt med parenteser ELLER förenklar uttryck med olika variabler Jag har rätt i 90% av mina försök.
Jag löser korrekt ekvationer med obekanta på båda sidor om likhetstecknet samt med parenteser OCH förenklar uttryck med olika variabler Jag har rätt i 90% av mina försök
Jag kan beräkna addition, subtraktion, multiplikation med bråk. Jag har rätt i 2/3 av mina försök
Jag kan beräkna addition, subtraktion, multiplikation med bråk och svara i enklaste form Jag har rätt i 90% av mina försök.
Jag kan dessutom beräkna division med bråk. Jag har rätt i 90% av mina försök.

KOMMUNIKATION

E
C
A
Jag redovisar muntligt eller skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa, men har vissa brister.
Jag redovisar muntligt eller skriftligt på ett ändamålsenligt sätt
Jag redovisar muntligt eller skriftligt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ma
FEL

E-nivå

E
C
A

E
C
A

E
C
A

E
C
A

Ma
Provmatris - Bråk år 9 (första delen av tal)

E
C
A

E
C
A

E
C
A

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: