Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Bi år 9 - Arv och utveckling, del 2 - vecka 39-45

Skapad 2019-09-16 14:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Biologi
Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar av generna uppstår samt den den biologiska mångfalden. Människan har sedan urminnes tid förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från förälder till avkomma, för att genomföra mer eller mindre systematisk avel. Med dagens teknik och forskning får vi mer kännedom och kunskaper om hur arvsmassan fungerar och hur egenskaper ärvs.

Innehåll

Syfte

 Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

 • känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra
 • veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda
 • känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag
 • kunna redogöra för olika celldelningar, vanlig (mitos) och reduktionsdelning (meios)
 • ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar
 • känna till genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker
 • känna till några användningsområden för bioteknik och kunna argumentera kring detta
 • kunna föra resonemang, ta ställning, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring ärftlighet samt människans påverkan på naturen
 • kunna förstå och använda centrala ord och begrepp - se separat lista

Genomförande

I detta arbetsområde kommer vi att:

 • läsa texter, enskilt och gemensamt
 • svara på frågor
 • ha lärarledda genomgångar och övningar
 • ha samtal och diskussioner 
 • se på film enskilt och gemensamt

 

Bedömning

 • aktivt deltagande under lektionstid
 • aktivt deltagande i diskussioner och samtal 
 • ett basic-prov i vecka 43
 • ett utvecklat prov i vecka 43
 • en text där du tar ställning, argumenterar samt för fram etiska ställningstaganden - se separat uppgiftsbeskrivning - görs och lämnas in i vecka 45

 

 

 

Uppgifter

 • Genteknikarbete

 • Genteknikarbete

 • Genteknikarbete

Matriser

Bi
BÅ BI år 9, ht19 - Genteknik/bioteknik

Inlämningsuppgift - faktauppsats med resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Centrala upptäckter
Hur du kan ta dig an de centrala naturvetenskapliga upptäckterna och deras betydelse för människors levnadsvillkor inom aktuellt område - genteknik/bioteknik.
Du visar inte på tillräcklig förmåga att ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området och hur dessa påverkar varandra samt på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva någon/några naturvetenskapliga upptäckter inom området och på vilket sätt den/de är viktiga för hur vi människor lever. Du gör detta till viss del utifrån: - vilken kunskap/faktateori ligger bakom? - vad har kunskapen lett till? - hur lever vi bättre/sämre idag jämfört med förr m h a denna kunskap? - hur har det ändrats genom åren? - för- och nackdelar - olika perspektiv - allmänna slutsatser (generellt) - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter inom området hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid. Du gör detta till största del utifrån: - vilken kunskap/faktateori ligger bakom? - vad har kunskapen lett till? - hur lever vi bättre/sämre idag jämfört med förr m h a denna kunskap? - hur har det ändrats genom åren? - för- och nackdelar - olika perspektiv - allmänna slutsatser (generellt) - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter inom området och på vilka sätt de är viktiga för hur vi människor lever samt att du får med olika perspektiv. Du kan även förklara hur upptäckten har utvecklats över tid på ett välutvecklat sätt. Du gör detta utifrån: - vilken kunskap/faktateori ligger bakom? - vad har kunskapen lett till? - hur lever vi bättre/sämre idag jämfört med förr m h a denna kunskap? - hur har det ändrats genom åren? - för- och nackdelar - olika perspektiv - allmänna slutsatser (generellt) - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt.
Resonemang
Hur du reflekterar, resonerar och motiverar inom detta område utifrån din kunskap om genteknik/bioteknik.
Du visar inte tillräcklig förmåga att reflektera, resonera och motivera inom detta område.
Du kan reflektera, resonera och motivera inom detta område på ett enkelt sätt. Du gör detta till viss del utifrån: - likheter och skillnader (jämförelse) - olika perspektiv (t ex individ, samhälle, lokal, global) - för- och nackdelar - orsaker och konsekvenser - ”å ena sidan, å andra sidan” - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan reflektera, resonera och motivera inom detta område på ett utvecklat sätt. Du gör detta till största del utifrån: - likheter och skillnader (jämförelse) - olika perspektiv (t ex individ, samhälle, lokal, global) - för- och nackdelar - orsaker och konsekvenser - ”å ena sidan, å andra sidan” - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Du kan reflektera, resonera och motivera inom detta område på ett välutvecklat sätt. Du gör detta utifrån: - likheter och skillnader (jämförelse) - olika perspektiv (t ex individ, samhälle, lokal, global) - för- och nackdelar - orsaker och konsekvenser - ”å ena sidan, å andra sidan” - kopplat och förankrat i biologins fakta och begrepp - ett så naturvetenskapligt språk som möjligt
Källdiskussion
Hur du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor samt hur du kan diskutera källornas pålitlighet.
Du visar inte tillräcklig förmåga att söka naturvetenskaplig information från olika källor och/eller Du visar inte tillräcklig förmåga diskutera källornas pålitlighet.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: