Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-09-16 15:02 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 – 6
Varför finns det lagar? När kan man dömas för ett brott? Vad skiljer lagar från regler och normer? Det och mycket annat kommer vi lära oss om när vi läser om "lag och rätt"

Innehåll

 

 

 

Pedagogisk Planering

Klass: 4

Ämne: Samhällskunskap

Arbetsområde: Lag och rätt

Period: Vecka 34 - 42

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 

Centralt innehåll

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

Så här arbetar vi

Läraren läser högt och berättar

Eget arbete med text och instuderingsfrågor

Diskussionsfrågor i grupp

Vi skriver en brottsberättelse

 

Det här ska du kunna när vi är klara

Du ska känna till viktiga begrepp inom området, känna till olika brott och veta vilka konsekvenser ett brott kan få både i skolan och i samhället.

Du ska känna till barns rättigheter till en skola fri från mobbning. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: