Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattestegen, addition och subtraktion

Skapad 2019-09-16 15:27 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med 1 - 8 steg om addition och subtraktion. Alla elever har individuella planeringar utifrån förtesten.

Innehåll

Mot dessa kunskaper arbetar vi:

Steg 1

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • likhetstecknets betydelse.
 •  räkna med hjälp av miniräknaren.
 •  skillnad på talsort och siffrans värde.
 • tallinjen.
 •  räkna talsorter var för sig och uppställning med addition och subtraktion.
 •  upptäcka mönstret i talföljder.
 •  räkna pengar.
 • problemlösning.

Steg 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  räkna talsorter var för sig och uppställning med addition och subtraktion, tiotalsövergång.
 •  räkna bakifrån med plus.
 •  problemlösning.

Steg 3

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  tallinjen.
 •  avrunda till tiotal.
 •  använda miniräknaren.
 •  lösa enkel algebra.
 •  räkna talsorter var för sig och uppställning med subtraktion, där man måste räkna med negativa tal eller låna.
 •  överslagsräkning. Är svaret rimligt?
 •  problemlösning.

Steg 4

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  tolka symboler, t.ex. räkna med grekiska siffror.
 •  använda miniräknaren.
 •  räkna bakifrån med plus.
 •  enkla decimaltal.
 •  räkna med decimaltal.
 •  problemlösning.

Steg 5

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  uppställning, addition med minnessiffra.
 •  uppställning, addition med två minnessiffror.
 •  uppställning, subtraktion med en växling.
 •  uppställning, subtraktion med två växlingar.
 •  bakifrån med plus.
 •  addera decimaltal.
 •  problemlösning.

Steg 6

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  addition av tre tal eller fler. 
 •  räkna med stora tal.
 •  uppställning, subtraktion där du växlar över nollor.
 •  addition, öka det ena talet lika mycket som du minskar det andra.
 •  subtraktion, öka bägge talen lika mycket.
 •  avrundning med pengar.
 •  enkel algebra.
 •  tallinjen med decimaltal.
 •  likhetstecknets betydelse med decimaltal.
 •  problemlösning.

Steg 7

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  decimaltal och platsvärde. (längdenheter)
 •  uppställning med decimaltal.
 •  talsorter var för sig med decimaltal.
 •  bakifrån med plus med decimaltal.
 •  huvudräkning med decimaltal.
 •  problemlösning.

Steg 8

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 •  räkna addition med olika antal decimaler, talsorterna var för sig.
 •  räkna addition med olika antal decimaler, uppställning.
 •  räkna subtraktion med olika antal decimaler, talsorterna var för sig.
 •  räkna subtraktion med olika antal decimaler, uppställning.
 •  räkna subtraktion med olika antal decimaler, bakifrån med plus.
 •  huvudräkning med decimaltal.
 •  avrunda tiondelar till heltal.
 •  avrunda hundradelar till heltal.
 •  enkel algebra.
 •  problemlösning.

Bedömning

Eleven testas med "Förstå och använda tal", diagnoser och prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: