Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering åk.4 ht 219

Skapad 2019-09-16 15:31 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi sjunger sånger i olika genrer och i olika former. Vi ska lära oss att spela grundläggande ackord på ukulele. Vi ska lära oss att dela in instrument i olika instrumentfamiljer Vi ska arbeta med Bodypercussion, där vi skapar musik med kroppen. Vi ska titta på film och prata om musikens påverkan.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna.

Centralt innehåll

ANALYS: Vi samtalar och beskriver upplevelser av musik och musikens betydelse i olika situationer.

UKULELE: Grepptabell, ukulelens delar, strängarnas namn, , dur, moll, spela 1-3-ackordslåtar.

              Spela efter en enkel ackordanalys.

 SÅNG: Omfång, uppsjungning, kanon,stämmor ljudnivåer, låtar i olika genrer.

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper,

SKAPANDE:  Body Percussion

 

BedömningDu bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, funktioner  och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikmatris åk.4 Andersbergsskolan

Har bedömts under terminen
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackord-instrument och byter då några ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa/Komponera
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument,eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera & beskriva musicerande och påverkan
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Genrer, kulturer, instrument
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: