Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik, demokrati och diktatur

Skapad 2019-09-16 15:36 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 – 6

Innehåll

 

Lokal Pedagogisk Planering

Klass: 6

Ämne: Samhällskunskap

Arbetsområde: Politik, demokrati och diktatur

Period: Vecka 34 - 42

 

Syfte:

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.     

                                                                              

Centralt innehåll:

 

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

 

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven

 

Så här arbetar vi:

 

Läraren läser högt och berättar

Eget arbete med text och instuderingsfrågor

Diskussionsfrågor i grupp

Skrivuppgift: Ön (eleven har uppgiftpapper och även betygskriterier)

Skriftligt test

 

Det här ska du kunna när området är klart (utifrån de olika kunskapskraven):

 

För betyget EEleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

 

För betyget C krävs utvecklade resonemang

För betyget A krävs välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: