Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd generell år 3

Skapad 2019-09-16 15:42 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 3 Slöjd
Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas.

Innehåll

 Syftet med undervisningen:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. 
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel tovning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Resurshushållning, till exempel återanvändning av material.

 

 

 • Så här kommer vi att arbeta:
 • Vi kommer att formge och framställa föremål i olika mjuka material.
 • Vi kommer att ha muntliga och visuella genomgångar.
 • Vi kommer att arbeta individuellt eller två och två.
 • Vi dokumenterar i en loggbok samt utvärderar, tar bild och publicerar på Unikum efter varje färdigt föremål.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: