👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan, NO/SO, åk. 2, Miljö och hållbar utveckling

Skapad 2019-09-16 15:47 i Årstaskolan Uppsala
Pedagogisk planering: Hållbar utveckling
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Jordens resurser är inte oändliga. Vi i Sverige gör av med mer energi än de flesta världsmedborgare gör. Men alla kan vi göra skillnad, oavsett om vi är vuxna eller barn.

Innehåll

Konkretiserade mål i undervisningen

Vi kommer att lära oss:

 • om jordens resurser och olika material
 • om hur det går till när vatten renas på ett reningsverk
 • om sopor och källsortering
 • om återvinning
 • om konsumtion
 • om hållbar utveckling
 • om miljömedvetna val i vardagen och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling

 

Så här kommer undervisningen se ut

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter i NO/SO-böcker om olika material, sopsortering, återvinning och reningsverk
 • se filmer om miljöpåverkan och hållbar utveckling 
 • öva på att källsortera olika föremål och material i klassrummet
 • jämföra förr i tiden med nu för tiden: konsumtion och återvinning

 

Så här kommer bedömningen se ut

Du ska få visa att du kan:

 • några av jordens resurser och olika material
 • grundläggande sopsortering
 • förklara de ämnesspecifika begreppen: återvinning och konsumtion
 • några exempel på vad man själv kan göra för att bidra till en hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3