Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Vale 7 ht

Skapad 2019-09-16 15:48 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att arbeta med läsförståelse, texter, lyssna på korta berättelser, skriva enkla texter, enkla muntliga övningar samt realia om spansktalande länder

Innehåll

 

Kapitel 1 - 3.  Detta är en repetition av åk 6 och behandlar följande områden;

Hälsningsfraser, presentation/berätta om sig själv, frågeord, färger, siffrorna 0 - 50, geografiord, artiklar, verb som lamarse, tener, vivir, ser, ester och gustar.

Bedömning: läsförståelse.

 

Kap. 4. Kläder och färger.

Grammatik: adjektivets böjning och bestämd artikel i singular.

Vi testar av området kläder, adjektivets böjning, prepositioner och verbet llevar. Vi kommer att arbeta på lektionstid med en förberedelseövning inför den muntliga redovisningen.

Bedömning: hörförståelse och en muntlig redovisning 

 

Kap. 5. Handlar om att fråga och berätta varifrån någon kommer, landskapsord och geografi.

Grammatik: verben ser , estar, hay och bestämd artikel i plural.

Efter kap. 5. tränar vi på en skriftlig uppgift.

Bedömning: Skrivuppgift

 

Kap. 6. Una carta. Berätta om sin familj, beskriva utseende och träna sin skriftliga förmåga genom att skriva ett brev.

Grammatik: adjektivböjningar

Bedömning: skrivuppgift

 

Kap. 7. Feliz Cumpleaños. Detta kapitel handlar om födelsedagar, månader och årstider.

Grammatik: genitiv 

 

Kap. 8. El tiempo libre. Handlar om att kunna berätta om sin fritid.

Grammatik: ar-verb

Bedömning: Muntligt

 

Arbetssätt: Vi arbetar med olika förmågor som läsförståelse, hörförståelse, att visa sin förståelse, kunna skriva enkla meningar och fraser samt att kunna formulera sig på ett enkelt sätt muntligt.

Vi tittar på korta filmer på spanska och lär oss lite om spansktalande länder.

Det finns en digital sida kopplad till läromedlet VALE, "ovningsmastaren.se" där man kan träna glosor, lyssna på kapiteltexter och träna övningar.

Till varje ny text kommer glosor att träna på för att utöka sitt ordförråd.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: