Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär Norden SL08

Skapad 2019-09-16 15:48 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi ger oss ut på resa i de Nordiska länderna. Vi jämför länderna; naturen, befolkning, språken mm

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • Syfte
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur du kan:

- resonera om naturresurser i Norden, var de finns och vad de används till.

- se samband mellan naturresurserna i de nordiska länderna och hur befolkningen är fördelad.

- använda dig av geografiska begrepp

- använda dig av olika sorters kartor 

- namngeografi; placera ut några städer, berg, hav, sjöar, floder på en karta.

Undervisning och arbetsformer

 

- Film; Geografens testamente

- Genomgångar i helklass

- Arbete i grupp och enskilt arbete

- Arbeta med kartböcker

- Läsa faktatexter

- Träna namneografi på Seterra och skolplus, elevspel.se

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: