Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans fyra getter

Skapad 2019-09-16 15:55 i Grimsta testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Under läsåret 19/20 kommer personalen på förskolan Klisterburken att handledas i Läslyftet. På Rosa Bas har vi valt att fördjupa oss i boken Petter och hans fyra getter.

Innehåll

Barnen har delats in i tre grupper med sex barn varje. Varje grupp kommer att få höra boken läsas upp medan bilderna visas på väggen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: