Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Matteborgen 5A, HT -19

Skapad 2019-09-16 15:57 i Årstaskolan Uppsala
Matteborgen 5A från Natur & kultur
Grundskola 5 Matematik
Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet. Kan man matematik och vet vilken användning man har utav detta så tycker man matte är roligt!

Innehåll

Vecka 34:

Mål: Repetition av division, multiplikation och arbetshäfte med sammanfattningar/övningar av föregående läsår.

 

Vecka 35- 38 :

Mål: 

- Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

- Ordna tal efter storlek

- Arbeta med de fyra räknesätten inom talområdet

- Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

- Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

Vecka 38-42:

Mål: 

- Räkna ut en rektangels area

- Använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area

- Använda enheterna meter, kilometer och mil

- förstå och använda skala

 

Vecka 43 - 47:

Mål: 

- Förstå vad decimaltal och "en hel" innebär

- Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter

- Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar

- Storleksordna decimaltal

- Addera och subtrahera enkla decimaltal

 

Vecka 48 - 51 (kvarvarande  till vårterminen samt repetition):

Mål:

- Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

- Växla mellan olika volymenheter

- Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

- Växla mellan olika viktenheter

 

Konkreta mål

Du ska:

 • Ta vara på lektionstiden i skolan genom att pröva dig fram, läs om frågan, se exempel från boken, fråga kamrat/lärare.
 • Delta aktivt under genomgångar genom att svara på frågor och ställa egna frågor.
 • Vid problemlösning träna dig på att läsa frågan, välja räknesätt, räkna och rita om du behöver, svara med matematiska ord/begrepp, ange rätt enhet, kontrollera ditt svar genom att fundera om svaret kan vara rimligt.
 • Träna dig på att redogöra för hur du kommit fram till ditt svar såväl muntligt som skriftligt.


Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar samt se korta filmklipp, ha gruppdiskussioner, träna på ord/begrepp och använda oss av mattespel och konkreta praktiska övningar kopplade till förmågorna inom matematiken. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter.

 

Du kommer att utveckla:

Dina kunskaper i matematik.

Hur man resonerar kring matematiska problem.

Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid redovisningar.
 • Genom att visa vad du kan på tester (diagnoser och prov).

Prov


Diagnoser för varje kapitel samt summerande matematikprov som kartlägger elevernas kunskapsutveckling och nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: