Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-09-16 16:08 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Jag, kompisarna och skolan Vad gör dig glad, arg eller rädd? Vad gör dina kompisar glada, ledsna, arga eller rädda? Hur är en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra? Varför finns det regler och vilka reglerar har vi på vår skola? Varför har vi de regler vi har? För att du ska lära dig saker behöver du känna dig själv och vara stolt över den du är. Alla behöver ha kompisar. För att alla ska må bra och lära sig så mycket som möjligt i skolan krävs att man bl.a. kan samarbeta, visa hänsyn, följa gemensamma regler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • förstå dina egna och andra människors levnadsvillkor
 • förstå betydelsen av jämställdhet
 • förstå hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck  

Bedömning - vad och hur

 • berätta hur en bra kompis ska vara (sitt egna förhållningsätt och hur man är mot andra.)
 • våga ta ställning i etiska frågor.
 • veta vad samarbete innebär.
 • veta vad ordet respekt betyder.
 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara.
 • kunna skolans regler och visa förståelse för varför vi har regler.
 • känna till FN och barnkonventionen. 

 Undervisning och arbetsformer

 • delta i diskussioner
 • FN - där vi tar upp barnkonventionen
 • delta i bestämmandet av klassens och skolans regler 
 • träna samarbete genom pararbeten i olika uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: