Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt fordon

Skapad 2019-09-16 16:14 i Grimsta testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Projekt Fordon.
Förskola
Eftersom barnen har varit så intresserade av att stå och titta och vinka till bilarna och olika arbetsfordon som kör förbi på vägen utanför förskolan, leksaksbilarna på förskolan, har vi valt att utveckla detta och göra det till vårt projekt. Tanken är att vi ska undersöka en mängd olika frågor och områden i relation till olika fordon. Vi planerar att gå på promenader i vår närmiljö för att hitta olika fordon och tillsammans bli mer nyfikna på fordon utifrån många olika läroplansmål.

Innehåll

Matematik

Vi undersöker frågorna:

Vilka former, färger finns på bilarna och andra fordon?

Hur stora är olika fordon? Storlek, längd, höjd

Hur stora däck har olika fordon? Vi mäter och jämför

På samlingen kan vi räkna antalet fordon

 

Skapande

Vi sjunger sånger om olika fordon

Vi tittar på fordon med projektorn

Kan vi bygga en bil/buss av en kartong?

Kan vi skapa olika fordon med hjälp av olika former?

Språk och kommunikation

Vi sätter upp bilder och text som dokumentation på vår dokumentationsvägg så att barn och pedagoger kan se, prata om och lyssna på varandra om det vi gjort (i barnens höjd)

Vi tittar på fordon med projektorn. Vad ser och hör vi på filmerna?

Vi använder nya ord och beskrivande ord för att öka barnens ordförråd. Vad är det som händer? Hur ser olika fordon ut? Vad heter olika fordon?

Vad betyder olika vägskyltar/trafikljus som vi ser när vi är ute och går?

Vi letar bokstäver

Naturvetenskap och teknik

Vad är det för fordon som låter när vi skannar QR-koderna

Hur används de olika fordonen

Kan vi bygga olika fordon med hjälp av olika material?

Social kompetens och värdegrund

Vi samarbetar, hjälps åt, lyssnar på varandra, väntar på varandra, tar hänsyn till varandra och turas om

Kan vi få syn på detta när vi är ute på fordonsjakt? Tex bilkö - bilarna måste vänta, att olika fordon tar hänsyn till varandra, att vi väntar in bilarna och att de stannar när vi vill gå över vägen

Vi uppmuntrar hela tiden barnen att försöka och testa själva

Hälsa och rörelse

Vi uppmuntrar barnen att gå själva när vi är ute och letar efter fordon. Vi pratar om vikten av att röra sg, och miljön påverkan av att använda bilen till skillnad från att gå.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: