Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första halvan av 1900-talet ht-19 9an

Skapad 2019-09-16 16:30 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 9 Historia
Om första halvan av 1900 talet

Innehåll

Syfte

Undervisningen kommer att handla om

Du ska

Första världskriget

 • kopplingarna mellan 1:a världskriget och den politiska och tekniska utvecklingen i Europa under 1800-t
 • upptakten till själva krigsutbrottet (skotten i Sarajevo och svarta veckan)
 • krigsförloppet i stora drag, med fokus på avgörande slag/händelser
 • krigsslutet och Versaillesfördraget   
 • krigets konsekvenser

Ryska revolutionen

 • Rysslands historia innan ryska revolutionen i stora drag
 • orsakerna till ryska revolutionen
 • händelseförloppet i Ryssland 1917 i stora drag

Mellankrigstiden

 • kunna förklara hur det ekonomiska uppsvinget under 1920-talet sker
 • beskriva börskraschen 1929 och dess konsekvenser
 • den politiska utveckling i Europa under 1930-talet

 

Andra världskriget

 • kunna förklara kopplingar mellan 1:a och 2:a världskriget
 • kunna berätta om mellankrigstiden, situationen i Tyskland och Hitlers väg till makten
 • kunna beskriva upptakten till själva krigsutbrottet (Nazitysklands expansionspolitik)
 • i stora drag kunna beskriva krigsförloppet med fokus på avgörande slag/händelser
 • kunna berätta om krigsslutet: Tredje rikets fall, atombomberna och ett delat Europa
 • ha kunskaper om antisemitismen och Förintelsen
 • kunna beskriva nazismens, kommunismens och fascismens ideologier

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av föreläsningar, genomföra olika arbetsuppgifter enskilt och i grupp, delta i samtal, samt genomföra ett individuell skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: