👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i engelska för år 6

Skapad 2019-09-16 18:50 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
En beskrivning på hur vi arbetar med engelska i årskurs 6.
Grundskola 6 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och ju mindre världen blir med mediernas hjälp desto större blir behovet att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll:

Vi kommer bland annat att:

 • Lyssna på talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text.
 • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger och presentationer.
 • Titta på engelska program.
 • Prata om och träna på engelsk grammatik.
 • Läsa och arbeta med olika typer av texter på engelska.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv och fråga.

Visa lärande:

Lärandet visar du genom att fortlöpande aktivt delta under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska år 6

Läsa

På väg...
nivå 1
Godkänd
nivå 2
Godkänd
nivå 3
Godkänd
Förstå och redogöra
Kan inte förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Kan läsa en enkel text och förstå det viktigaste. Kan återberätta innehållet .
Kan läsa en enkel text och förstå det mesta. Kan återberätta innehåll och detaljer.
Kan läsa en enkel text och förstå helheten. Kan sammanfatta innehållet och detaljerna
Instruktioner
Kan inte förstå de mest väsentliga av enkla instruktioner.
Kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner med hjälp.
Kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner med viss hjälp.
Kan förstå och följa enkla skriftliga instruktioner självständigt.

Lyssna

På väg...
nivå 1
Godkänd
nivå 2
Godkänd
nivå 3
Godkänd
Förstå och redogöra
Kan inte förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska.
Kan lyssna på engelskt tal och förstå det viktigaste. Kan återberätta innehållet
Kan lyssna på engelskt tal och förstå det mesta. Kan återberätta innehåll och detaljer.
Kan lyssna på engelskt tal och förstå helheten. Kan sammanfatta innehållet och detaljerna.
Instruktioner
Kan inte förstå och följa enkla muntliga instruktioner.
Kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner med hjälp.
Kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner med viss hjälp
Kan förstå och följa enkla muntliga instruktioner självständigt.

Skriva

På väg...
nivå 1
Godkänd
nivå 2
Godkänd
nivå 3
Godkänd
Innehåll
Kan inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt och begripligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och hålla sig till uppgiften. Kan anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Har ingen struktur i skrivandet och följer inte skrivregler
Texten har viss struktur, följer exempelvis skrivregler
Texten har relativ god struktur, följerexempelvis skrivregler och har sammanhang.
Texten har god struktur, följer exempelvis skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Texten följer inte de grammatiska reglerna.
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Texten följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & utryck
Saknar ett enkelt ordförråd.
Använder ett enkelt ordförråd Använder en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Använder ett relativt varierat ordförråd Använder fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Använder ett varierat ordförråd Använder fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

På väg...
nivå 1
Godkänd
nivå 2
Godkänd
nivå 3
Godkänd
Innehåll
Kan inte formulera sig enkelt och begripligt med ord och fraser.
Kan formulera sig enkelt och begripligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och hålla sig till uppgiften.
Kan formulera mig enkelt och relativt tydligt och hålla mig till uppgiften. Kan anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Saknar ett enkelt ordförråd och kan inte uttrycka enkla fraser inom ämnet.
Använder ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Använder ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Använder ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Saknar ett begripligt uttal.
Har ett uttal som är begripligt och till viss del korrekt.
Har ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Har ett uttal som är tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
Saknar flyt.
Uttrycker sig med visst flyt
Uttrycker sig med relativt gott flyt.
Uttrycker sig med gott flyt.