Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böcker - känslor - Lek

Skapad 2019-09-16 20:05 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
”Vad är en bok?” Hur kan man använda böcker? Finns det olika verktyg för böcker vid läsning? Hur kan man skapa olika berättelser och sagor? Kan man dramatisera sagor?

Innehåll

Genom att jobba med böcker, sagor och berättande kan vi:

 • Skapa och ge förutsättning för gemensamma, roliga upplevelser
 • Skapa och ge förutsättningar för barnen att utveckla språk, fantasi och kreativitet 
 • fånga barnens intressen och frågor genom att erbjuda dem fördjupning genom böcker
 • Låta barnen möta många olika ämnen, världar, människor och normer.

 

Genom att starta upp projektet med  ”Vem” böckerna av Stina Wirsén som apkompisen Totte kommer med, får barnen gemensamt upptäcka böckernas värld och tillsammans samtala om dess innehåll samt om normer och värden och känslor. Barnen kommer också tillsammans med Totte få upptäcka olika litteratur, vad litteratur och böcker kan vara och hur man kan använda samt skapa dessa själva genom olika verktyg och miljöer.

Genom våra samlingar, aktiviteter och vardagliga samtal kommer barnen få samtala kring olika livsfrågor, normer och värden. Det vill säga hur man är mot varandra och etiska dilemman som kan upp stå. Vi kommer även fördjupa oss i barnkonventionen och demokratiuppdraget. Våra samlingar och aktiviteter kommer även ge barnen möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över deras egna undervisning genom att de får vara delaktiga i beslut och påverka undervisningens innehåll.

Genom att erbjuda barnen lek i olika former som fantasi, regel, rollekar ger vi barnen en erfarenhet i att göra saker tillsammans. Vi kommer att uppmuntra och stötta barnen i deras lek och fantasi.

Vi kommer i vår vardagliga verksamhet att erbjuda barnen matematiska erfarenheter genom taluppfattning, ordning, antal, mängd, form samt naturvetenskapliga upplevelser genom våra utflyktsmål.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: