👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner med fokus på judendomen och islam

Skapad 2019-09-16 22:10 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
De kommande veckorna kommer vi att arbeta med de abrahamitiska religionerna med fokus på judendomen och Islam. Du kommer att få studera religionerna träna på att söka information på egen hand ur olika typer av källor. Du kommer att få fördjupa dig, jämföra och analysera individuellt och i grupp, muntligt och skriftligt. För att lyckas med ditt arbete

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde vill jag att du ska...

 1. känna till några av religionernas viktigaste tankegångar och kunna resonera kring likheter och skillnader mellan dessa.
 2. veta vad religionernas urkunder heter och vilken betydelse de har för religionsutövaren.
 3. känna till religionens historia i stora drag och känna till några viktiga heliga personer i religionerna.
 4. känna till några heliga platser för religionen samt kunna resonera kring konflikten och dragkampen om Jerusalem.
 5. känna till religiösa uttryck, handlingar och levnadsregler samt reflektera över hur dessa formar människornas liv och vardag.
 6. kunna berätta om viktiga traditioner som har sin grund i religionen.
 7. känna till viktig religionsbegrepp - allmänna och specifika för religionerna i fråga.
 8. kunna jämföra religioner inom och utom sin religionsfamilj.
 9. visa att du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här kommer vi att arbeta:

 1. Vi arbetar med två av världsreligionerna, judendomen och islam.
 2. Vi börjar studerar religionerna var för sig och försöker sedan hitta kopplingar mellan dem samt jämföra dem med varandra.
 3. Vi arbetar med olika texter, artiklar och religionsboken som stöd.
 4. Vi tittar på film gör gruppövningar - begreppsdefinitioner m.m. (Uppgifter i Classroom).

Kursmaterial:
Religionsboken Utkik
Artiklar från SO-rummet
NE.SE
Egna källor

Så här kommer du att bedömas

 1. Du kommer att få möjlighet att välja muntlig (diskussion i smågrupper) eller skriftlig inlämning (svara på några diskussionsfrågor i skriftlig form).
 2. Vi kommer även att göra ett litet förhör av begreppen i form av en quiz.
 3. Givetvis bedöms du mot kunskapskraven i LGR11. (Se matris)Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religionskunskap åk 7-9 Sinntorpsskolan

På väg att uppvisa grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhällets förhållanden och händelser beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Informationssökning och Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.