Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i närmiljön - Älgen åk 2

Skapad 2019-09-16 22:50 i Tjärnaängskolan Borlänge
Skrivning av faktatexter om älgen
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Du kommer att lära dig fakta om älgen och utveckla din förmåga att skriva en enkel faktatext.

Innehåll

Undervisning

1. Vi bygger upp kunskap kring älgen, vi läser faktatexter, ser på film och läser sagor.

2. Vi arbetar sedan med en gemensam text och letar särskilda "expertord". Vi fyller i en sexfältare som handlar om älgen.

3. Alla skriver slutligen en gemensam faktatext.

 

 Bedömning

Du kan berätta om hur älgen lever, var den lever, vad den äter och vilka fiender den har. Du kan förklara genom att använda några "expertord".

 

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Älgen

Godtagbar
Mer än godtagbar
Eleven kan kort berätta om älgen med några ämnesspecifika ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: