👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av undervisning: Vi är kompisar

Skapad 2019-09-17 07:15 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Här i början av terminen har det kommit till fler barn i gruppen och vi behöver jobba med barnens relationer och skapa en trygghet i gruppen.

Innehåll

Småtu:

Sammanhang:

Vi jobbar hela tiden med hur man är en bra kompis, men i början av terminen jobbar vi lite mera fokuserat på detta eftersom det kommer fler barn in i gruppen där.

Mål:

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Åtgärdar:

Vi kommer jobba med samlingar i olika former. Detta kan vara sagor, rörelselekar, bilder och annat.

Samling kommer vi ha precis innan vi går och äter, vi kommer sitta inne på den gröna mattan i lekhallen så den inte störs av pedagogen som ställer fram maten.

Vi jobbar med ett förhållningssätt där vi hela tiden uppmärksammar barnen vad de får göra så som "Klappa fint på kompisen" och hjälpa varandra etc.

Dessutom jobbar vi med att barnen ska lära sig gränser i och med att det inte alltid är så att kompisen vill ha et kram och att det är okej att säga ifrån sig detta.

Vi kommer även jobba med temat Bamse och kommer använda oss av detta som stöd.

Tecken:

17/9/19: Kartläggning av barngruppen: Vi ser att många barn i gruppen har en stor empatisk förmåga och är bra på att hjälpa varandra. Vi har sett att barn som er ledsna får hämtat leksaker av de andra barn för att trösta dem. Barnen går och kramas och klappar på varandra. 

25/9/19: 

Utvärdering:

Uppdatering enskild planering Kasper 24/09/19: Vi har påbörjat arbetet med denne planering och samlingarna rullar på. Vi har jobbat med flanosagan Diddi's bil. Under denna sagan uppmärksammade jag om känslorna glad och ledsen och barnen var bra på att känna igen dessa när de kom upp. Under min samlingsvecka kommer jag använda 3 olika bilder med Bamse. Ett bild där Ruff är ledsen, ett där Brumma och Mini-Hopp bygger torn tillsammans och ett där Mini-Hopp av misstag river tornet Varga byggd. Jag kommer fråga barnen om de olika bilden och hur man är en bra kompis.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18