Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter i Sverige

Skapad 2019-09-17 08:20 i Domarringens skola Uppsala
Grundskola 5 Samhällskunskap
Du kommer att få lära dig om de nationella minoriteter som finns i Sverige: samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar. Du kommer att få lära dig om deras språk, livssituation och religion samt hur vi kan se detta i samhället idag.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska känna till de fem minoritetsgrupperna i Sverige.
Du ska veta vilka särskilda rättigheter de har.
Du ska känna till minoritetsspråken i Sverige.
Du ska ha kännedom om livssituationer i de olika minoritetsgrupperna.
Du ska kort kunna beskriva de olika minoritetsgrupperna.
Du ska känna till områdesadekvata begrepp som tillexempel nationella minoriteter, kultur och urbefolkning.

Du ska kunna använda information från olika källor.
Du ska skriva en faktatext om en av minoriteterna.

 

Undervisning

Du kommer att få läsa och/eller lyssna på faktatexter om de olika minoriteterna.
Du kommer att få se olika kortare filmer om barn från de olika minoritetsgrupperna.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt. Du kommer att få visa din utveckling och dina kunskaper i ett skriftligt prov, genom att skriva en faktatext och genom att delta i diskussioner i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Nationella minoriteter i Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De nationella minoritetsgrupperna
Du ska känna till de fem minoritetsgrupperna i Sverige. Du ska veta vilka särskilda rättigheter de har. Du ska känna till minoritetsspråken i Sverige.
 • Sh  4-6
 • Sv  4-6
Du kan namnge en av de nationella minoriteterna, känna till tillhörande minoritetsspråk samt berätta om vilka rättigheter minoriteten har.
Du kan namnge ett par av de nationella minoriteterna, känna till tillhörande minoritetsspråk samt berätta om vilka rättigheter minoriteterna har.
Du kan namnge samtliga nationella minoriteterna, känna till tillhörande minoritetsspråk samt berätta om vilka rättigheter minoriteten har.
Livssituationer
Du ska ha kännedom om livssituationer i de olika minoritetsgrupperna.
 • Sh
Du kan berätta om livssituationer som hör till en av de nationella minoriteterna.
Du kan berätta om livssituationer som hör till ett par av de nationella minoriteterna.
Du kan berätta om livssituationer som hör till samtliga nationella minoriteterna.
Beskrivning av minoritetsgrupper
Du ska kort kunna beskriva de olika minoritetsgrupperna.
Du kan kort beskriva en av de nationella minoritetsgrupperna.
Du kan kort beskriva ett par av de nationella minoritetsgrupperna.
Du kan beskriva samtliga nationella minoritetsgrupperna.
Begreppsförståelse
Du ska känna till områdesadekvata begrepp som till exempel nationella minoriteter och urbefolkning.
Du känner till ett fåtal ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: