Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2019-09-17 08:23 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
PP för år 5, kopplad till det läromedlet Happy.
Grundskola 5 Engelska
På lektionerna i engelska kommer vi under året att arbeta utifrån läroboken ”Happy”. Vi kommer att öva på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska, samt träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven; Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang, länder och områden där engelska används.

Innehåll

Vad ska eleverna utveckla

Varför skall eleverna utveckla detta

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 
Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

Vilket centralt innehåll ska behandlas

 • Ämnesområden som är bekanta för dig.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.

 

Hur ska undervisningen bedrivas

 • Du kommer att få arbeta med de olika delarna i boken.
 • Träna på ord och fraser som hör till.
 • Arbeta med olika övningar kopplade till boken.
 • Göra enkla presentationer.
 • Lyssna och träna på dialoger och texter.
 • Läsa och träna på uttal och intonation.
 • Skriva enkla ord och fraser.
 • Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.

 

Hur ska bedömningen gå till

Jag kommer att bedöma om ni kan:

- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt.- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen.
- visa att du förstår genom att återberätta, först på svenska sedan på engelska.

Ni kommer även få visa era kunskaper under muntliga förhör och skriftliga avstämningar. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 5

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och läsa
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan förstå det viktigaste i det språk som talas i klassrummet (filmer, uppläsningar, instruktioner).
Du kan förstå det mesta och uppfatta tydliga detaljer i det språk som talas i klassrummet (filmer, uppläsningar, instruktioner)
Du kan förstå helheten och uppfatta viktiga detaljer i det språk som talas i klassrummet (filmer, uppläsningar, instruktioner).
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan förstå det viktigaste i de texter du läser i klassrummet.
Du kan förstå det mesta och uppfatta tydliga detaljer i de texter du läser i klassrummet.
Du kan förstå helheten och uppfatta viktiga detaljer i de texter du läser i klassrummet.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan använda någon strategi för att lättare förstå innehållet i det du hör i klassrummet (följa med i text, använda ordlista, ställa frågor).
Du kan använda flera strategier för att lättare förstå innehållet i det du hör i klassrummet (följa med i text, använda ordlista, ställa frågor).
Du kan använda flera strategier för att lättare förstå innehållet i det du hör i klassrummet (följa med i text, använda ordlista, ställa frågor).
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan använda någon strategi för att lättare förstå innehållet i det du läser i klassrummet (ordlista, bilder, bildtexter, viktiga ord).
Du kan använda flera strategier för att lättare förstå innehållet i det du läser i klassrummet (ordlista, bilder, bildtexter, viktiga ord).
Du kan använda flera strategier för att lättare förstå innehållet i det du läser i klassrummet (ordlista, bilder, bildtexter, viktiga ord).
Tala, skriva och samtala
Du är på väg mot nivå 2.
Du visar att du förstått det du hört eller läst genom att i enkel form berätta om innehållet samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du visar att du förstått det du hört eller läst genom att i enkel form berätta om innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du visar att du förstått det du hört eller läst genom att översiktligt berätta om innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av det du själv uttryckt eller skrivit. (uttal, stavning, förbättrad språkriktighet).
Du kan göra enkla förbättringar av det du själv uttryckt eller skrivit. (uttal, stavning, förbättrad språkriktighet).
Du kan göra enkla förbättringar av det du själv uttryckt eller skrivit. (uttal, stavning, förbättrad språkriktighet).
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan använda någon strategi (kroppsspråk, frågor, bilder, omskrivningar, synonymer) för att lättare göra dig förstådd.
Du kan använda några olika strategier (kroppsspråk, frågor, bilder, omskrivningar, synonymer) för att lättare göra dig förstådd.
Du kan använda flera olika strategier (kroppsspråk, frågor, bilder, omskrivningar, synonymer) för att lättare göra dig förstådd.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt skriva en text. (om dig, din familj, dina intressen, din framtid, fantasi, ett djur, ditt rum). -
Du kan formulera dig relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver en text. (om dig, din familj, dina intressen, din framtid, fantasi, ett djur, ditt rum).
Du kan formulera dig tydligt och sammanhängande när du skriver en text. (om dig, din familj, dina intressen, din framtid, fantasi, ett djur, ditt rum).
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan på ett enkelt och begripligt sätt göra en muntlig presentation. (av dig och din familj, dina intressen, ett djur, ditt rum).
Du kan formulera dig relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör en muntlig presentation. (av dig och din familj, dina intressen, ett djur, ditt rum).
Du kan formulera dig tydligt och sammanhängande när du gör en muntlig presentation. (av dig och din familj, dina intressen, ett djur, ditt rum).
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan föra enkla och begripliga samtal.
Du kan föra enkla och relativt tydliga samtal.
Du kan föra enkla och tydliga samtal, i någon mån anpassade till syfte, mottagare och situation.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan kommunicera skriftligt på ett enkelt och begripligt sätt (chat, meddelande).
Du kan kommunicera skriftligt på ett enkelt och relativt tydligt sätt (chat, meddelande).
Du kan kommunicera skriftligt på ett enkelt och tydligt sätt (chat, meddelande).
Du är på väg mot nivå 2.
Du känner till något om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du känner till något om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du känner väl till något om vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används och kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: