Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus och hem på Eken

Skapad 2019-09-17 08:24 i Sunnansjö förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi ser på hur man kan bo och hur familjer kan se ut.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har sett ett intresse hos barnen om var och hur barn och pedagoger bor. Barnen berättar gärna om hur de bor, hus eller lägenhet, med mamma, med pappa, eller båda. Vilken färg huset har om där finns några djur mm. Det finns även funderingar om hur andra bor, kompisar, pedagoger, tomten, djuren mm.

 

Vart ska vi?

 

I lpfö 98 rev 2018 står det under 2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Vi tänkte därför arbeta mot målen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Vi vill ge barnet en möjlighet att visa sitt hem och sin familj för att stärka dess identitet. Barnet ska även få möjlighet att se att hem och familjer kan se olika ut.

 

 


Hur gör vi?

Vi tar promenader i omgivningen för att titta på och fotografera hus. Vi fortsätter prata om hur olika man kan bo, vi skriver ut bilder på olika hus och pratar om dessa.

Vad har de för färg?

Vad är de gjorda av?

Vem har byggt det?

Bor där många familjer eller bara en? 

Vi låter även en familj med troll följa med barnen hem så att barnen kan visa dem hur de bor. Vi lockar barnen med en historia om att trollen har bott i vår ek under sommaren, men att det nu börjar de bli kallt och att de letar efter ett nytt hem. De vill följa med barnen hem och se hur de bor. De barn som vill fotograferar trollen hemma hos sig.

Korten skickas sedan till förskolan och vi pedagoger sedan skriver ut och skapar en presentation utav materialet, så att barnen kan visa varandra.

Vi sätter även ihop ett bildspel så att vi tillsammans kan titta på detta vid ett senare tillfälle.

Vi pedagoger börjar med att presentera våra olika hem för att uppmuntra barnen att vilja prata och visa sina hem.

 

Hur blev det?

Vi upplever att vårt tema blev mycket lyckat. Alla barnen fick ta med sig trollen hem och visa dem sitt hem. Vårdnadshavarna fick ta kort när trollen var på besök och berätta lite om barnens familj, genom att skriva några rader i en personlig bok som vi skickade med. Vi skapade sedan små hus och en egen liten gata inne på förskolan. Barnen tittade ofta på lådorna och samtalade både om sin egen och andra barns hem. Vi fick se att hem och familjer kan se olika hus.

Vi tog promenader i omgivningen och tittade på olika hus. Husen var gjorda av trä, sten eller betong och hade många olika färger. Vi såg att man kunde bo en familj eller flera i samma hus. Vi såg även att en del hus bodde man inte i, utan använde till annat.

Vi avslutade vårat tema med att skapa ett bildspel med alla bilder som vi fått in. De flesta barnen ville själva berätta om sitt hem. De barnen som inte själva ville berätta kunde vi hjälpa genom att återberätta den information vi fått i den bok vi skickat med hem.

Trollen lämnar till sist ett brev till barnen och talar om att detta varit så roligt så de bestämt sig att fortsätta till en annan förskola. Kanske ses dom någon gång igen,

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: