Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teori år 1 och 2.

Skapad 2019-09-17 09:08 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Teorigenomgång av ergonomi, kost och näringslära, styrkelära samt konditionslära.

Innehåll

 

Kurs: Idrott och Hälsa 1

Arbetsområde: Teori år 1.

Examensmål: Teoretiska genomgångar i klassrumsmiljö av områden som rör ergonomi, kost och näringslära, styrketräning samt konditionsträning.

Syfte & Mål: Förmåga att förstå och kunna diskutera fördelar samt nackdelar. Förstå vilka risker samt hur man förebygger/förhindrar dessa.

 Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

T.ex.
Lektion
Moment Vecka:

 

 

1

Ergonomi.

Genomgång av vad ämnet handlar om. Söka samt skriva ner information. Genomgång av den hittade informationen.

2

Kost och näringslära.

Genomgång av vad ämnet handlar om. Söka samt skriva ner information. Genomgång av den hittade informationen.

3

Styrketräning.

Genomgång av vad ämnet handlar om. Söka samt skriva ner information. Genomgång av den hittade informationen.

4

Konditionsträning

Genomgång av vad ämnet handlar om. Söka samt skriva ner information. Genomgång av den hittade informationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieteknik/Inlärningsstrategi/Goda råd
Ta del av den informationen som olika hemsidor tillhandahåller


Lärandematris           Elev:                                                 Klass:

Ämne:                                                      Kurs:

Jag…

Förstår ergonomi

 

Samt

 

Kan hantera en nödsituation

 

 

 

 

Förklarar kortfattat hur buller och ljus kan påverka en. Samt förklarar hur tunga lyft ska utföras.

 

Tillsammans med lärare kunna lägga ett första förband. Samt kunna kortfattat förklara HLR.

Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras.

 

 

Med vägledning kunna lägga ett första förband. Samt kunna förklara HLR.

Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Ge exempel på negativa konsekvenser vid icke goda ergonomiska förhållanden.

På egen hand lägga ett första förband samt kunna utföra HLR.

Jag...

Förstår och

Samt

 

Har vetskap om

 

 

 

 

 

 

Kan berätta om vad kostens olika energiformer är.

 

Hur och vad jag ska äta för att orka arbeta.

Kan med ord och text berätta om vad kostens energiformer är samt andra beståndsdelar.

Hur, när och vad jag ska äta för att orka arbeta.

Kan med ord, text och bilder berätta om vad kostens energiformer är samt andra beståndsdelar.

Hur, när, vad och varför jag ska äta för att orka arbeta

 

 

 

 

 

Självskattning: Efter avslutat moment får eleverna utvärdera sina insatser gällande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Idr  -
 • Spänningsreglering och mental träning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  E
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E
 • Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
  Idr  E

Matriser

Idr
Lärandematris Idrott och Hälsa 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla kroppslig förmåga.
Jag... Planerar Och Anpassar Samt utför fysisk aktivitet
Skriver kortfattat och enkelt sitt träningsprogram. Gör, med hjälp av lärare, enkla anpassningar vid behov. Behöver handledning av min lärare för att utföra sina aktiviteter.
Skriver utförligt hur aktiviteterna ska utföras. Vart, hur länge samt beskriver hur jobbigt det var utifrån ”Borgskalan”. Gör, på egen hand, enkla anpassningar vid behov Klarar sig utan handledning av min lärare i stor utsträckning.
Anger med bilder samt text hur aktiviteterna ska utföras. Vart, hur länge samt beskriver hur jobbigt det var utifrån ”Borgskalan”. Gör, på egen hand, enkla anpassningar vid behov. Utför även en enklare utvärdering. Klarar sig utan handledning.
Livsstilar och socialt samspel.
Jag... Samverkar Och kommunicerar med andra människor i min träning
Med hjälp av läraren kunna räkna poäng samt följa regler i en match i badminton samt vollyboll. Delta i lekar och visa förståelse för det sociala samspelet. Med ord beskriva betydelsen av att ha ett socialt liv på fritiden.
På egen hand kunna räkna poäng samt följa regler i en match i badminton samt vollyboll. Hålla reda på poäng samt vilka regler som gäller. Delta i lekar och visa stor förståelse för det sociala samspelet. Med ord och text beskriva betydelsen av att ha ett socialt liv på fritiden
På egen hand kunna räkna poäng samt följa regler i en match i badminton samt vollyboll. Hålla reda på poäng samt vilka regler som gäller. Kunna hjälpa och visa sina kamrater. Delta i lekar och visa stor förståelse för det sociala samspelet. Föregå med gott omdöme vid lekar. Med ord och text beskriva betydelsen av att ha ett socialt liv på fritiden samt beskriva konsekvenser vid ett icke fungerande socialt liv.
Ergonomi och säkerhet.
Jag… Förstår ergonomi Samt Kan hantera en nödsituation
Förklarar kortfattat hur buller och ljus kan påverka en. Samt förklarar hur tunga lyft ska utföras. Tillsammans med lärare kunna lägga ett första förband. Samt kunna kortfattat förklara HLR.
Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Med vägledning kunna lägga ett första förband. Samt kunna förklara HLR.
Förklarar i text hur buller och ljus kan påverka en. Samt visar hur tunga lyft ska utföras. Ge exempel på negativa konsekvenser vid icke goda ergonomiska förhållanden. På egen hand lägga ett första förband samt kunna utföra HLR.
Kost och näringslära.
Jag... Förstår och Samt Har vetskap om
Kan berätta om vad kostens olika energiformer är. Hur och vad jag ska äta för att orka arbeta.
Kan med ord och text berätta om vad kostens energiformer är samt andra beståndsdelar. Hur, när och vad jag ska äta för att orka arbeta.
Kan med ord, text och bilder berätta om vad kostens energiformer är samt andra beståndsdelar. Hur, när, vad och varför jag ska äta för att orka arbeta
Bedöma egen förmåga.
Jag... Bedömer
Med enkla ord min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Med enkla ord samt text min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Med ord samt utförlig text min egen insats samt vad jag behöver utveckla eller förändra i mitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: