👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Den magiska kulan

Skapad 2019-09-17 09:19 i Morgongåva skola F-6 Heby
Vi fortsätter att arbeta med Den magiska kulan.
Grundskola 1 Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Den magiska kulan Arbetsboken: Innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Läseboken: Den magiska kulan handlar om vännerna Asta, Bea och Cesar. Tillsammans äger de en magisk kula som kan göra varje önskning till verklighet. Kulan fick de av en mystisk dam som Asta träffade i ett ödehus. Barnen testar kulan på olika sätt och den visar sig fungera den är verkligen magisk! De fantiserar om allt de kan få. Men kulan ger dem inte bara lycka den för med sig problem också. När det visar sig att alla behöver kulan samtidigt, stjäl Asta den och barnens vänskap sätts på prov. Plötsligt är både kulan och damen försvunna, just när kulans kraft verkligen behövs för att undvika en katastrof.

Innehåll

Avsnitt 1

Det här ska du kunna:

 • Känna igen alla bokstäver
 • koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • läsa enkla nya små ord
 • läsa enkla meningar
 • visa intresse för läsning
 • skriva enstaviga ord och enkla meningar med "stor bokstav"
 • göra egna händelseböcker
 • skriva på dator

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • kunna alla bokstäver
 • kunna ljuda enkla ord
 • kunna några vanliga ord som ordbilder
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet
 • visa intresse och motivation för läsning
 • ha mellanrum mellan ord
 • använda text och bild i händelseböcker
 • befästa och träna olika färdigheter på dator

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3