👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energiteknik 1

Skapad 2019-09-17 10:17 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Energiteknik
Energiteknik 1

Innehåll

Ämnesmål

 

Centralt innehåll Energiteknik 1

Uppgifter

  • Läs i faktabok energiteknik 1 kapitel 1till 3

  • Gör introduktionen I Learnware (Energiteknik)

  • Gör avsnitt "Energi i hemmet" på Learnware.

  • Uppgift i energiteknik inför prov 1

  • Läs i faktabok energiteknik 1 kapitel 4 till 8

  • Gör avsnitt "kraft och energi" i Learnware

  • Inför prov 2 energiteknik

Matriser

Ene
Energiteknik 1 ENEENE01

E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för olika energitekniska utrustningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska systemlösningar och olika energikällor.
Eleven redogör utförligt för olika energitekniska utrustningar. Dessutom redogör eleven utförligt för uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska systemlösningar och olika energikällor samt hur de samverkar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika energitekniska utrustningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för uppbyggnad, funktion och principer hos olika energitekniska systemlösningar och olika energikällor samt hur de samverkar.
Eleven beskriver även översiktligt energibärande mediers egenskaper.
Eleven beskriver även utförligt energibärande mediers egenskaper.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat energibärande mediers egenskaper.
Eleven utför med visst handlag och i samråd med handledare vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
Eleven utför med gott handlag och efter samråd med handledare vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
Eleven utför med mycket gott handlag och efter samråd med handledare vanligt förekommande enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter i en energiteknisk anläggning och uppnår ett resultat som uppfyller fastställda krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
I arbetet löser eleven med viss säkerhet enkla fysikaliska och vattenkemiska problem, genom beräkningar och laborativt arbete.
I arbetet löser eleven med viss säkerhet enkla fysikaliska och vattenkemiska problem, genom beräkningar och laborativt arbete.
I arbetet löser eleven med säkerhet enkla fysikaliska och vattenkemiska problem, genom beräkningar och laborativt arbete.
Eleven utför i samråd med handledare enkla kontroll- och driftrutiner genom att använda energiteknisk utrustning.
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll- och driftrutiner genom att använda energiteknisk utrustning.
Eleven utför, på ett ansvarsfullt sätt och efter samråd med handledare, kontroll- och driftrutiner genom att använda energiteknisk utrustning.
Eleven använder och vårdar i samråd med handledare material och verktyg enligt instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare material och verktyg enligt instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare material och verktyg enligt instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Eleven dokumenterar med viss säkerhet sitt arbete och utvärderar det med enkla omdömen.
Eleven dokumenterar med säkerhet sitt arbete och utvärderar det med enkla omdömen.
Eleven dokumenterar med säkerhet sitt arbete och utvärderar det med nyanserade omdömen.
I arbetet samverkar eleven med andra och använder ett enkelt fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
I arbetet samverkar eleven med andra och använder ett nyanserat fackspråk som fungerar för arbetsuppgiften. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
I arbetet samverkar eleven med andra och använder ett nyanserat fackspråk som är anpassat till mottagaren och fungerar för arbetsuppgiften. Arbetet utförs i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.