👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam

Skapad 2019-09-17 10:34 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Arbetsområde om religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att under flera veckor arbetar med tre av världsreligionerna: kristendom, islam och judendom. Under arbetets gång reflekterat vi kring vad dessa religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte och mål  

Syftet med religionskunskap är att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar samt vilken betydelse religionen kan spela i dessa samhällen. Eleverna ska förstå hur människor med olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin tro. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka samt hur värderingar kan kopplas ihop med deras religion.

Mål

 • Berätta om grunddragen i de tre religionerna - bl.a helig skrifter, högtider, viktig personer, viktiga byggnader och symboler.
 • Beskriva likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur och samhällsliv förr och nu.
 • Kunna se samband mellan uttryck och tankegångar inom religionerna
 • Kunna resonera om olika livsfrågor och vad religionen kan betyda för olika människor. 

Arbetssätt  

 • Läsa texter, tillsammans och enskilt svara på frågor.
 • Diskutera i helklass och i mindre grupp
 • skapa ett drama om någon berättelse från Gamla Testamentet.
 • göra en serie om händelser i NT
 • Se filmer
 • Ha genomgångar.
 • Göra kahoot.
 • Öva oss på att resonera och jämföra både muntligt och skriftligt.

Du lär dig genom att:

- läsa texter.

- göra skrivuppgifter för hand och på dator.

- öva på att resonera om likheter och skillnader mellan religionerna

- fylla i tabeller om helig skrifter, högtider, viktig personer, viktiga byggnader och symboler m.m om de olika religionerna. 

- se på film och diskutera.

- göra enkla dramaövningar.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna jämföra och resonera både muntligt och skriftligt kring likheter och skillnader inom de tre religioner vi läst om.
 • Kunna beskriva  religionernas grunddrag: deras heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler.
 • beskriva centrala tankegångar i religionerna och sambandet med religiösa uttryck i de olika religionerna.
 • kunna resonera om olika livsfrågor och vad religionen kan betyda för olika människor. 

Detta kommer jag att bedöma genom din delaktighet under lektionerna och genom skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
Kristendom, judendom och islam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om kristendomen
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Kunskap om kristendom i Sverige förr och nu
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du kan göra enkla jämförelser kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner.Du kan göra utvecklade jämförelser kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du kan göra välutvecklade jämförelser kring kristendomens betydelse i Sverige förr och nu.
Kunskap om judendomen
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till judendomen.
Kunskap om islam
Du har grundläggande kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam.
Du har goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam.
Du har mycket goda kunskaper om några berättelser, heliga platser/ rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam.
Jämföra likheter/skillnader
Du kan på ett ett enkelt sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa tre religioner.
Du kan på ett ett utvecklat sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa tre religioner.
Du kan på ett ett välutvecklat sätt jämföra likheter/skillnader mellan dessa tre religioner.
Resonera
Du kan på ett enkelt sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor..
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om olika livsfrågor och om vad religioner kan kan betyda för olika människor.
Visa samband mellan uttryck & tankegångar
Du kan redogöra för något enkelt samband mellan konkreta religiösa uttryck (t e x högtider, ritualer, klädsel, mat) och centrala tankegångar i någon utav religionerna.
Du kan redogöra för några enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck (t e x högtider, ritualer, klädsel, mat) och centrala tankegångar i religionerna kristendom, islam och judendom.
Du kan redogöra för flera samband mellan konkreta religiösa uttryck (t e x högtider, ritualer, klädsel, mat) och centrala tankegångar i religionerna kristendom, islam och judendom.