👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2019-09-17 10:55 i Backaskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna känner rörelseglädje, utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva ute i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få testa på många olika aktiviteter som handlar om idrott och hälsa.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Du får lära dig om hälsa och renlighet och vikten av att byta om och duscha.

Så här kommer vi att arbeta

Du får träna dig genom rörelser där du använder alla kroppsdelar både med hjälp med redskap och material som finns i idrottshallen och med hjälp av din egen kropp med balans, styrka, smidighet och uthållighet.

Du får lära dig olika lekar, regler och samarbete i olika gruppsammansättningar. Både utomhus och inomhus.

Orientera i närmiljö med hjälp av enkla kartor.

Du får lära dig regler och omsätta dem i praktisk handling. Du får ta och ge instruktioner i större och mindre grupp.

Det här ska du lära dig

Visa prov på grovmotoriska former som t ex kullerbytta, grundläggande rörelser.

Känna till takt och rytm i några enkla danser.

Kunna orientera sig i närmiljön och förstå enkla kartors uppbyggnad/begrepp. Kunna enkla karttecken, väderstreck, följa en ritad karta.

Allemansrättens regler.

Prova olika redskap och vad de används till.

Prova olika bollsporter och deras regler.

Fri idrott och hur man räknar resultat.

Samtal om hälsa och hygien.

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Nyfikenhet, samarbete

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom deltagande och aktiv elev som vågar testa och prova.

Att vara en god kamrat och kunna samarbeta med alla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -