👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test Året runt i naturen (NO). År 1, 2017/2018..

Skapad 2019-09-17 10:58 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
NO år 1 gällande arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet? Vi kommer att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i vår närmiljö.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta om de olika årstiderna.
 • namnge några vanliga träd i vår närmiljö.
 • namnge några vanliga djur i vår närmiljö
 • namnge några vanliga växter i vår närmiljö.

Undervisning

Det här ska vi göra:

-gå ut i närmiljön och skolskogen och uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna.

-samtala, rita och skriva om de olika årstiderna.

-titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Vi pratar om hur man kan känna igen dem.

- se på träden hur de ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid.

-se på film om våra vanligaste djur, träd, växter och om årstider.

-skriva enkla faktatexter om några vanliga djur, träd och växter och rita och måla till.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3