👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FTH - Vilda västern - Serietidning

Skapad 2019-09-17 11:17 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Eleverna på Palatset kommer tillsammans utveckla en seriestrip/serietidning med "Vilda västern" som inspiration. Elevdemokratin är viktig, alla får komma till tals, men alla bidragen kommer inte kunna vara med.

Innehåll

På Palatset finns elever med väldigt goda kunskaper inom teckning. För att ge de eleverna möjlighet att utveckla sig själv så kan eleverna tänka sig att teckna en serie med fokus på fritids nuvarande tema "Vilda västern".

Upplägget är att låta eleverna ta del av andra elevers tankar kring karaktärer, miljö och händelser som är relaterade till "Vilda västern", det är sedan upp till eleverna själv att tolka och genomföra alla förslag..

Arbetet kommer att genomföras under flera veckor.

Tanken är att den färdiga serien publiceras genom att den lamineras och fästs på en vägg så alla kan ta del av resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -