👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknemetoder: de fyra räknesätten

Skapad 2019-09-17 12:19 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik
Under 4 veckor i höst (v.37,v.38, v.50 och v.51) arbetar vi med de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna bl.a. ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, och
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Mål

 • behärskar algoritmer med de fyra räknesätten både vid heltal och decimaltal

 • avgöra decimaltecknets placering

 • kunna välja passande räknemetod, t.ex. huvudräkning, uppställning, överslagsräkning, miniräknare

 

Begrepp

 • addition
 • term 
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • faktor
 • produkt
 • division
 • nämnare
 • täljare
 • kvot
 • minnessiffra
 • algoritm
 • överslagsräkning

Uppgifter

 • De fyra räknesätten: begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Bedömning färdigheter

E
C
A
Kunna addera tal inom talområdet 0-1 000.
Du kan med ett tillfredställande resultat addera stora tal.
Du kan med ett gott resultat addera stora tal, både heltal och decimaltal.
Du kan med ett mycket gott resultat addera stora tal, både heltal och decimaltal.
Kunna subtrahera tal inom talområdet 0-1000
Du kan med ett tillfredställande resultat subtrahera stora tal.
Du kan med ett gott resultat subtrahera stora tal, både heltal och decimaltal.
Du kan med ett mycket gott resultat subtrahera stora tal, både heltal och decimaltal.
Kunna multiplicera tal inom talområdet 0-1 000
Du kan med ett tillfredställande resultat multiplicera stora tal.
Du kan med ett gott resultat multiplicera stora tal, både heltal och decimaltal.
Du kan med ett mycket gott resultat multiplicera stora tal, både heltal och decimaltal.
Kan använda dig av kort division
Du kan med ett tillfredställande resultat använda dig av kort division.
Du kan med ett gott resultat använda dig av kort division, både heltal och decimaltal.
Du kan med ett mycket gott resultat använda dig av kort division, både heltal och decimaltal.