Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-09-17 13:15 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola F – 9 Historia
Under dessa veckor ska vi tillsammans bli experter på medeltiden. Hur bodde man under medeltiden? Vad jobbade man med? Varför blev kyrkan så viktig?

Innehåll

Arbetsformer: Så här ska vi öva för att jag ska lära mig:

 • Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet, titta på filmer och diskutera tillsammans
 • Vi kommer att läsa fakta i läroboken “Upptäck Historia”
 • Du kommer att få höra berättelser ur boken ” Flickors historia”
 • Du kommer att arbeta enskilt, tillsammans med en kamrat och i helklass.
 • Du kommer att få möjlighet att öva dina förmågor.

Begrepp vi kommer att samtala om: 

Centrala begrepp för historia
Förändring Orsak och konsekvens 

Likheter och skillnader Källor och tolkning

Kronologi Medeltiden

 

Medeltiden 1100-1350 Medeltiden 1350-1521

lagar arrende

katolska kyrkan skatt

helgon         borgare

socken         rådman

storman         domkyrka

landbo         Hansan

lagman         uppror

riddare         riksråd

        riksmöte

 

Mål:
Jag ska kunna: 

 • förstå hur olika händelser och möten under denna tid påverkat hur det är idag 
 • förstå hur det var att leva under denna tid och vad som påverkade människornas liv
 • vilka personer som var viktiga och hur dessa personer påverkat oss
 • använda ord och begrepp i ämnet historia 
 • förstå hur vi kan veta något om denna tid 

Samt kunna svara på frågorna:

 • Hur formades och enades vårt rike (land) under medeltiden?
 • Hur förändras vårt rike (land) under medeltidens år och vad är orsakerna till detta och hur ser konsekvenserna ut?
 • Vilka stora händelser är av betydelse under medeltiden?


Bedömning: 

 

 • Muntliga och skriftliga uppgifter.
 • Hur aktiv du är i klassrummet

Matriser

Hi
Kopia av Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du redogör på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
Du redogör när och hur länge medeltiden varade.
Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du gör enkla beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
Du gör utvecklade beskrivningar av hur människorna levde under medeltiden. Och jämför med hur vi lever idag.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver på ett enkelt sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör enkla jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på flera sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör flera jämförelser med vikingatiden.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur kyrkan och kristendomen påverkar livet på medeltiden. Och gör flera tydliga jämförelser med vikingatiden.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du använder några av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du använder flera av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Du använder många av de begrepp som vi har arbetat med när du skriver.
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du berättar vilka som var de fyra stånden.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med.
Du berättar vilka som var de fyra stånden. Du förklarar vad de olika stånden arbetade med och hur makten mellan stånden var uppdelad
Ny aspekt
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du beskriver vad Hansan var.
Du beskriver vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade svenska städer.
Du beskriver utförligt vad Hansan var oh förklarar hur den påverkade Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: