Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A

Skapad 2019-09-17 13:29 i Skederids skola Norrtälje
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att få utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod. Du kommer att öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord. Du kommer att träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem, och att välja rätt räknemetod.

Du ska öva din förmåga att förstå och kunna använda olika matematiska ord.

Du ska träna din förmåga att diskutera och motivera varför du väljer en viss lösning.

 

När? Under höstterminen i åk 3

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda matteord
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • göra enkla mätningar
 • göra undersökningar
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram
 • förstå och skapa egna talmönster 

Hur:

 • Du ska få arbeta laborativt
 • Du ska få delta i diskussioner
 • Du ska få arbeta med problemlösning
 • Du ska färdighetsträna i din bok och på arbetsblad samt med I-pad
 • Du kommer att göra nationellt bedömningsstöd i matematik
 • Formativ  bedömning kontinuerligt i klassrummet

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp

Du kommer att få arbeta i matteboken och på arbetsblad

Du kommer att få arbeta med konkreta material

Du kommer att få träna matte med spel

Du kommer att arbeta med olika slags mattematerial i din egen takt

Du kommer att få arbeta med problemlösning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3A

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 1 Taluppfattning, additon och subtraktion
Talen 0 till 1000
Att jämföra talen 0 till 1000
Addition med uppställning
Subtraktion med uppställning
Växling över 0
Uppställning med flera termer
Kapitel 2 Multiplikation
Sambandet mellan addition och multiplikation
Multiplikation med 5 och 10
Multiplikation med 10 och 100
Kommutativa lagen vid multiplikation
Multiplikation med 2 och 4
Multiplikation med 3 och 6
Multiplikation med 7, 8 och 9
Kapitel 3 Problemlösning och multiplikation
Prioriterings-regeln
Strategier för problem-lösning
Multiplikation med uppställning
Kapitel 4 Division och proportionalitet
Delnings-division
Innehålls-division
Att skriva division
Sambandet division och multiplikation
Proportion-alitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: