👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion- De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2019-09-17 13:59 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Religionskunskap
Vi kommer lära oss lite allmänt vad religion är,vilka de fem världsreligionerna är, hur religion eller att inte ha någon religion kan påverka livsåskådningen. Vi kommer sedan fokusera på de Abrahamitiska religionerna är och lite om deras historia,deras heliga skrifter, olika högtider och om deras religiösa byggnader

Innehåll

 

 

 

Ämnesmål till dig som elev

 • Vilka är världsreligionerna
 • Vilka är de Abrahamitiska religionerna.
 • Berättelser från och historia om de olika Abrahamitiska religionerna.
 • Olika högtider och dess koppling till religion.
 • De olika religiösa rummen och skrifterna inom judendomen, kristendomen och islam.
 • Vad livsåskådningar är och kan betyda för hur olika människor tycker och tänker om världen.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med religionsboken och diskussionsfrågor. Vi kommer att se på filmer och  

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt av det skriftliga uppgifterna och elevernas muntliga deltagande under lektionen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6