👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och jorden - hållbar utveckling

Skapad 2019-09-17 14:14 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild Svenska SO (år 1-3)
Vi arbetar tematiskt och utgår från en Storyline som heter Mofflor och människor. Det börjar med att det dyker upp ett brev till barnen från några figurer som kallar sig mofflor, som bor i en skogsdunge i närheten.

Innehåll

Syfte

Genom ett miljöperspektiv ska eleverna få möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Idag lever vi i Sverige i ett konsumtionssamhälle som på olika sätt påverkar alla samhällsmedborgare – gammal som ung. Syftet med temat är att eleverna ska bli medvetna om våra konsumtionsmönster, samt vilka konsekvenser de har för vår miljö. För att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. Vi hoppas bidra med att så ett frö till en attitydförändring som leder oss mot en mer hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

 

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt och utgår från en Storyline som heter Mofflor och människor. Det börjar med att det dyker upp ett brev till barnen från några figurer som kallar sig mofflor, som bor i en skogsdunge i närheten. De är arga och besvikna, eftersom människorna har dumpat sina saker där de bor. De får inte längre plats och på olika sätt stör sakerna mofflornas vardag. Därför har de skrivit ett brev som hamnat på vår skola. Eleverna uppmanas att hjälpa mofflorna att ta reda på vilka det är som slängt sakerna och varför. De vill också ha hjälp med att få bort dem. Detta blir starten på ett arbete där barnen får refektera över olika aspekter av konsumtion. Vi läser både faktatexter och skönlitterära texter, vi skapar med olika material, vi ser på film, vi skriver, skapar och har diskussioner. 

 

Bedömning

 

 • Du känner till ett antal sätt som du kan påverka utvecklingen på ett hållbart sätt. 
 • Du känner till hur man källsorterar.
 • Du kan delta i diskussioner och uttrycka egna åsikter kring miljöfrågor.