Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigelns rörelseglädje och hälsa

Skapad 2019-09-17 14:19 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Vi vill att barnen ska hitta en glädje i att röra sig och må bra!

Innehåll

 Varför?

 • Barnen har visat ett stort intresse för att röra på sig.
 • De utforskar många moment och situationer där rörelse och motorik utmanas och de är också nyfikna på kroppen och dess funktioner.
 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, balans och kroppsuppfattning
 • Vi vill att barnen ska hitta en glädje i att röra sig samt få större förståelse för varför det är bra att röra på sig.

 

Hur?

 • Pedagogerna erbjuder barnen daglig utevistelse på gården eller promenader/lek i närområdet.
 • Vi besöker skogen, lekplatser, Barnens trädgård och uppmuntrar till rörelse.
 • Pedagoger använder förskolans inomhusmiljö för att inspirera till rörelse med lekar, dans och drama.
 • Vi vill uppmärksamma barnen på vad "jag själv mår bra av".
 • Vi pratar om att det är viktigt att äta nyttig mat.
 • Vi vill att barnen ska få en lugn stund under dagen för att återhämta sig med vila till musik och tex. massage.
 • Vi leker organiserade rörelselekar med gemensamma regler
 • Vi använder oss av våra traditioner på förskolan såsom Bamseloppet, Barnens Vasalopp, Baklängesmarschen

 

Dokumentation

På Snigelns lärlogg kommer vi dokumentera våra aktiviteter så att föräldrarna kan ta del av dem.

Vi kommer på barnens lärlogg dokumentera det enskilda barnets lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: