👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att samtala och framföra åsikter

Skapad 2019-09-17 14:37 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Att kunna samtala och framföra sina åsikter och lyssna på andra är viktiga förmågor att kunna i dagens samhälle. Detta är även kunskapskrav i ämnet svenska. Nu ska du få chansen att träna på detta!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  SvA  C 9
 • Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  SvA  A 9
 • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 9

Matriser

SvA
Att samtala och framföra åsikter

Rubrik 1

Ny nivå
Nivå 1
Ny nivå
Nivå 2
Ny nivå
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll
Du framför åsikter om texten utifrån de frågor du har fått och du har ganska bra motiveringar till dina argument.
Du framför åsikter om texten utifrån de frågor du har fått och du har bra motiveringar till dina argument.
Du framför åsikter om texten utifrån de frågor du har fått och du har mycket bra motiveringar till dina argument.
Ny aspekt
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Du använder ganska bra metoder för att göra dig förstådd och för att förstå
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt. Du använder bra metoder för att göra dig förstådd och för att förstå
Du visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt. Du använder mycket bra metoder för att göra dig förstådd och för att förstå
Ny aspekt
Språk
Du använder dig av ett ganska bra vardagsspråk och språk som hör ihop med det ämne du pratar om.
Du använder dig av ett bra vardagsspråk och språk som hör ihop med det ämne du pratar om.
Du använder dig av ett mycket bra vardagsspråk och språk som hör ihop med det ämne du pratar om. Ditt samtal flyter på mycket bra när det gäller språket.
Ny aspekt
Struktur
Du fördelar ordet på ett ganska bra sätt mellan deltagarna. Du gör en enkel sammanfattning av det ni har kommit fram till.
Du fördelar ordet på ett bra sätt mellan deltagarna. Du gör en rimlig sammanfattning av det ni har kommit fram till.
Du fördelar ordet på ett mycket bra sätt mellan deltagarna. Du gör en sammanfattning av det viktigaste av det ni kommit fram till.
Ny aspekt
Delta i diskussion
Du är aktiv och framför åsikter och har ganska bra motiveringar till det du pratar om. Du lyssnar, ställer frågor och medverkar så att samtalet går lite framåt. Du visar att du kan detta med turtagning och du talar ganska tydligt och visar att du är engagerad. Du använder dig av enkla metoder för att göra dig förstådd och för att bli förstådd.
Du är aktiv och framför åsikter och har bra motiveringar till det du pratar om. Du lyssnar, ställer frågor och medverkar så att samtalet går framåt. Du visar att du kan detta med turtagning och du talar tydligt och visar att du är engagerad i de olika frågorna. Du använder dig av bra utvecklade för att göra dig förstådd och för att bli förstådd.
Du är aktiv och framför åsikter och har mycket bra motiveringar till det du pratar om. Du lyssnar, ställer frågor och medverkar så att samtalet går framåt och att samtalet blir breddat och mer omfattande. Du visar att du kan detta med turtagning och du talar mycket tydligt och visar att du är mycket engagerad i de olika frågorna. Du använder dig av välutvecklade metoder för att göra dig förstådd och för att bli förstådd.