👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT19

Skapad 2019-09-17 14:47 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola F – 9 Matematik
Terminsplanering för matematik. Vi jobbar med boken Favorit matematik 2A. Arbetet med matematikboken varvas med mer praktiskt jobb. Favoritsidor som vi gör är oftast olika former av spel. Avstämningar gör vi i slutet av varje kapitel för att se vad eleverna lärt sig och vad vi som pedagoger behöver förändra i undervisningen för att eleverna ska inhämta mer kunskap.

Innehåll

V. 34-38. Kapitel 1, addition med ental och tiotal upp till 100.

Repetition av addition och subtraktion

Talen -100

Addera ental och tiotal

Subtrahera ental och tiotal

 

V. 39-41. Kapitel 2, addition med tiotalsövergångar.

V. 39

Må - Genomgång: Hela tiotal

Tis - Fortsätta arbeta med tiotal

Ons - Genomgång: Addition med hela tiotal

Tors - Jobba i boken med addition med hela tiotal

Fre - Jobba i boken med addition med hela tiotal - praktiskt jobb

 

V. 40

Må - Genomgång: Subtraktion från hela tiotal

Tis - Arbete i boken + spel (favoritsidor)

Ons - Arbete i boken + problemlösning

Tors - Genomgång: Subtraktion med tiotalsövergång

Fre - Arbete med subtraktion med tiotalsövergång

 

V. 41

Må - Vi övar

Tis - Vi övar

Ons - Vad har jag lärt mig? + Praktiskt jobb

Tors - Sallys hinderbana + Praktiskt jobb

Fre - Avstämning 2

 

V. 42-45. Kapitel 3, addition och subtraktion med uppställning.

V. 42

Må - Genomgång: Addition med uppställning

Tis - Arbete i boken

Ons - Genomgång: Addition med uppställning och växling

Tors - Arbete i boken

Fre - Genomgång: Addition med uppställning + praktiskt jobb

 

V. 43

Må - Arbete i boken

Tis - Genomgång: Vi övar

Ons - Arbete i boken

Tors - Genomgång: Subtraktion med uppställning

Fre - Arbete i boken + praktiskt arbete

 

V. 44

Må - Genomgång: Subtraktion med uppställning och växling

Tis - Arbete i bok

Ons - Genomgång: Subtraktion med uppställning

Tors - Arbete i bok 

Fre - Genomgång: Vi övar + spel (favoritsidor)

 

V. 45

Må - Arbete i boken

Tis - Vad har jag lärt mig?

Ons - Sallys hinderbana

Tors - Spel

Fre - Avstämning

 

V. 46-49. Kapitel 4, multiplikation.

V. 46

Må: Genomgång: Från addition till multiplikation

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Multiplikation med 2

Tors: Arbete i bok

Fre: Spel + problemlösning

 

V. 47

Må: Genomgång: Multiplikation och kommutativa lagen

Tis: Arbete i bok

Ons: Genomgång: Multiplikation med 10

Tors: Arbete i bok

Fre: Genomgång: Multiplikation med 5 + praktiskt jobb

 

V. 48

Må: Arbete i bok

Tis: Genomgång: Repetition med multiplikation med 2, 5 och 10

Ons: Arbete i bok

Tors: Genomgång: Vi övar

Fre: Arbete i bok

 

V. 49

Må: Vi övar

Tis: Vad har jag lärt mig?

Ons: Sallys hinderbana

Tors: Spel och problemlösning

Fre: Avstämning 4
V. 50-4. Kapitel 5, Division

V. 50

Må: Spel + arbete i bok

Tis: Spel + arbete i bok

Ons: Genomgång: Division, delningsdivision

Tors: Arbete i bok

Fre: Genomgång: Division, innehållsdivision

 

V. 51

Må: Arbete i bok

Tis: Julpyssel

Ons: Julmatte

Tors: SkolavslutningV. 3

Må: Genomgång: Tal i bråkform

Tis: Arbete i bok

Ons: Favoritsidor (spel) 

Tors: Genomgång: Vi övar

Fre: Arbeta i bok

 

V. 4

Må: Vad har jag lärt mig?

Tis: Sallys hinderbana

Ons: Problemlösning + spel

Tors: Problemlösning + spel

 

Fre: Avstämning 4

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3