👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 4 Vikt och volym

Skapad 2019-09-17 14:50 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 4 Vikt och volym.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska arbeta med vikt och volym. Vi kommer att arbeta med hur man jämför och växlar mellan volymenheter och hur man jämför och växlar mellan viktenheter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat med de här kapitlet ska du kunna: 

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 4.

Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 4.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal


Utvärdering/reflektion

Diagnos kapitel 4

Efter diagnos kommer vi att repetera vikt och volym samt fördjupa oss inom vikt och volym. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - vikt och volym

Kunskapsmatris - Vikt och volym

Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar goda kunskaper inom området
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du har förmåga att jämföra och använda volymenheter.
Du har god förmåga att jämföra och använda volymenheter.
Du har mycket god förmåga att jämföra och använda volymenheter.
växla mellan olika volymenheter
Du har förmåga att växla mellan volymenheter.
Du har god förmåga att växla mellan volymenheter.
Du har mycket god förmåga att växla mellan volymenheter.
jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du har förmåga att jämföra och använda viktenheter.
Du har god förmåga att jämföra och använda viktenheter.
Du har mycket god förmåga att jämföra och använda viktenheter.
växla mellan olika viktenheter
Du har förmåga att växla mellan viktenheter.
Du har god förmåga att växla mellan viktenheter.
Du har mycket god förmåga att växla mellan viktenheter.