👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 5 Temperatur och diagram

Skapad 2019-09-17 14:51 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska kunna läsa av termometern, läsa av och förstå linjediagram, rita linjediagram, räkna ut medelvärde och läsa av och förstå cirkeldiagram.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
 • föra och följa matematiska resonemang, och 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

När du arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna: 

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram 
 • räkna ut medelvärde 
 • läsa av och förstå cirkeldiagram 

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 5. 

Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 5. 

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen) 

Gemensamma genomgånger och samtal 

Utvärdering/reflektion 

Diagnos kapitel 5 

Efter diagnos kommer vi att repetera temperatur och diagram samt fördjupa oss inom området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Kapitel 5 Temperatur och diagram

Kunskapsmatris - Temperatur och diagram

Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar goda kunskaper inom området
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
Läsa av termometer
Du har förmågan att läsa av en termometer
Du har god förmåga att läsa av en termometer
Du har mycket god förmåga att läsa av en termometer
Läsa av och förstå linjediagram/Rita linjediagram
Du har förmågan att läsa av och förstå linjediagram samt rita linjediagram
Du har god förmåga att läsa av och förstå linjediagram samt rita linjediagram
Du har mycket god förmåga att läsa av och förstå linjediagram samt rita linjediagram
Räkna ut medelvärde
Du har förmågan att räkna ut medelvärde
Du har god förmåga att räkna ut medelvärde
Du har mycket god förmåga att räkna ut medelvärde
Läsa av och förstå cirkeldiagram
Du har förmågan att läsa av och förstå cirkeldigram
Du har god förmåga att läsa av och förstå cirkeldiagram
Du har mycket god förmåga att läsa av och förstå cirkeldiagram