👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 9D v38 - 44

Skapad 2019-09-17 14:52 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 8 Engelska
World at war

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån:

 • Träna läsförståelse
 • Träna hörförståelse
 • Träna att skriva på engelska
 • Träna på att prata engelska

 

Centralt innehåll

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör och provet redovisar du att du nu kan de ord och begrepp vi jobbat med.

Tidsperiod

v 38 - 44

Så här kommer vi att arbeta:

 

V 38          Fre

 

                 Introduktion kap 8

 

                 Genomgång text 8A + glosor Läxa till fre v 39

 

                 Övn 3-4 s.50-51 i övn.boken

 

                 Träna glosor/korsord

 

      

 

V 39           Tor

 

                 Läs och övrsätt text 8A

 

                 Hörövning om text 8A

 

                 Diskussion om texten

 

                 Öva glosor/korsord

 

        

 

                 Fre

 

                 Läxförhör

 

                 Individuellt arbete

 

                 Hörövning

 

                

 

 

 

V 40          Tor

 

                 Grammatikgenomgång - tidsprepositioner in/on/at

 

                 Jobba med övningar I grammatiken

 

                 Individuellt arbete

 

                

 

                 Fre

 

                 Genomgång text 8B + glosor Läxa till fre v.41

 

                 Jobba klart grammatiken

 

                 Öva glosor/korsord

 

                 Individuellt arbete

 

                

 

 

 

V 41          Tor

 

                 Läs och översätt text 8B

 

                 Övn 9 – 11 s.53 I övn.boken

 

                 Öva glosor/korsord

 

        Repetera grammatiken

 

        Individuellt arbete

 

                

 

        Fre

 

        Läxförhör

 

        Project ”WW2”  

 

 

 

 

 

V 42          Tor

 

                 Muntlig övning om uttrycken från övn.4 s.51

 

                 Project ”WW2”

 

                                       

 

                 Fre

 

                 Muntlig övning om ”krigsorden” från  övn.9 s.53

 

                 Repetera grammatiken

 

                 Individuellt arbete

 

 

 

V 43          Tor

 

                 Prov läsförståelse

                 Träna på provet

 

 

 

                 Fre

 

                 Prov kap 8

 

 

 

 

 

V 44          LOV

 

       

 

  

 

Att läsa på inför provet kap 8:

 

-        Repetera text 8A och 8B

 

-        Kunna grammatiken, hur man skriver datum och tidsuttryck med in/on/at

 

-        Uttrycken övn 4 s 51 i ÖB

 

-        Orden övn 9 s 53 i ÖB

 

                

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.