👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äppeltema

Skapad 2019-09-17 14:58 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Vi lär om oss vår vanligaste frukt, äpplet.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild
Vi kommer att jobba med äpplet teoretisk och praktiskt.

Innehåll

Undervisningens innehåll

I undervisningen ska du få lära dig:

- begrepp som är kopplade till äpple och hösten. 

- känna till äpplets olika delar och äpplets livscykel.

- äpplets olika användningsområden.


 Vi ska:

- använda våra sinnen; smaka, känna och lukta på äpplen

- använda oss av sekvensbilder för att förklara äpplets livscykel

- skapa och rita äpplen

- läsa faktatext

- skriva faktatext om äpplen

- följa recept

 

Bedömning

Du ska:

- vara delaktig och visa intresse i undervisningen

- kunna förklara äpplets livscykel

- skriven text

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -