👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - fem riken

Skapad 2019-09-17 15:12 i Rönndalsskolan Falun
Geografi - Norden år 5
Grundskola 5 Geografi
Norden - fem riken

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Målet är att du ska :

 • förstå hur och varför naturen i Nordens länder ser ut som de gör
 • känna till ländernas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen
 • veta var de flesta i befolkningen i de olika nordiska länderna bor .
 • kunna namn och läge på orter, huvudstäder, berg, hav och vatten i Norden.
 • kunna läsa av, tolka kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • kunna vissa centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • känna till människors levnadsvillkor, t.ex. tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser  i de olika länderna

 • känna till likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

 

 

Bedömning

Beskriv vad som skall bedömas i elevens arbete:

Dina kunskaper om:
Naturen i Nordens länder.
Likheter och skillnader mellan ländernas naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Nordens namngeografi hur du:
Använder geografiska begrepp och hur du kan undersöka omvärlden och Använda kartor och andra geografiska källor


- Du visar dina kunskaper genom att göra ett fördjupningsarbete om ett utav länderna, samt ett häfte om hela norden.

Undervisning

Vi kommer att:
Använda oss av läromedlet NE.se 

Vi kommer också att följa Ur:s serie "Geografens Testamente" där vi får följa med på resa till land efter land i Norden.

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6