👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 1A

Skapad 2019-09-17 15:25 i Edsbro skola Norrtälje
Planering utifrån boken "Koll på matematik 1A".
Grundskola 1 Matematik
Detta ska du kunna efter att ha arbetat i Koll på matematik 1A!

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • visa antalsuppfattning 0-10
 • skriva talen 0-10
 • dela upp tal inom talområdet 0-10
 • visa begreppen: färst, flest och lika många. Hörn och sida. Halva och hälften av ett antal. lika med. Färre och fler. Addition, lägga ihop, plustecknet. Subtraktion, minustecken. Talens grannar, antal och siffra.
 • visa lägesorden: över, under, framför, bakom, mellan, bredvid, på och i.
 • rita ett enkelt mönster.
 • kunna heltimmar på klockan.
 • kunna rita en räknehändelse till ett matematiskt uttryck.

Genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observation

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 1A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • hemläxor som befäster det vi gör i skolan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3