👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kap 3 pedagogisk planering åk 4 Sofia skola

Skapad 2019-09-17 16:00 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Området Geometri

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska känna till något om hur man mätte längd förr, kunna mäta och rita sträckor, kunna uppskatta och mäta längd, kunna växla mellan olika längdenheter, känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt. Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått. Kunna räkna ut figurers omkrets.

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med NOMP (digitalt hjälpmedel) eller kängurumatte.
- Läxor

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- Kunna mäta och rita sträckor

- Känna till något om hur man mätte längd förr

- Kunna växla mellan olika längdenheter

- Kunna använda uppskatta och mäta längd

-Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

-Kunna räkna ut figurens omkrets

-kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

 

2. Hur det ska bedömas? 

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

3. Vad är det som bedöms? 

- Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och i helklass.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6