👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr

Skapad 2019-09-17 16:07 i Sörviks skola Ludvika
Under några veckor ska vi jobba med hur det var förr i tiden, ca 100 år tillbaka i tiden. Hur såg det ut i samhället? Hur bodde människorna? Hur lekte barnen? Hur var det att leva i början av 1900-talet?
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under det här temat kommer vi att prata om hur människor levde förr i tiden i jämförelse med hur vi lever idag.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleven ska få insikt i hur människor levde förr, för att få en ökad förståelse för vår egen tid.
Eleven får vetskap om människors levnadsvillkor i Sverige under 1900-talet.
Vi gör enkla jämförelser mellan livet förr och idag utifrån berättelser och skildringar i barnlitteratur och film.

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Vi kommer att titta på olika powerpointpresentationer och film bland annat "Barnens århundrade" från olika årtionden under 1900-talet.
 • Vi tittar på bilder, läser böcker och sjunger sånger och diskuterar och jämför likheter och skillnader mellan förr och nu.
 • Eleverna kommer också att få ta del av minnen från förr berättade eller återberättade.
 • Eleverna kommer att få tillverka en egen klippdocka med olika kläder från förr i tiden.
 • Eleverna kommer att få till uppgift att intervjua en äldre släkting/förälder. 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du i ord- och/ eller bild kan beskriva hur människor/barn levde förr och lever idag.  
Du kan med ord- och/ eller bild kunna göra en enklare jämförelse mellan 1900 - 2000-tal.
Du kan redovisa din intervju muntligt/skriftligt.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt i de samtal och diskussioner som vi har.

Du kan jämföra hur livet kunde vara förr i tiden och nu genom dina texter och bilder.

Du kan redovisa din intervju muntligt/ skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3