👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KUNSKAP i förskoleklassen

Skapad 2019-09-17 16:15 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi arbetar med begreppet kunskap. Vad innebär kunskap i skolan? Vad vill eleverna lära sig nu när de börjat skolan?

Innehåll

Hela lektionsserien görs i samverkan med fritids.

Arbetspass 1

Vi inleder temat genom att samla eleverna i en ring.

Vi fokuserar på innebörden av att kunna göra olika saker i skolan. Varför ska man gå i skolan? Vad behöver man lära sig?

Därefter får eleverna reflektera kring varför man ska kunna olika saker och vad de vill lära sig i skolan.

Läraren skriver upp elevernas utsagor och ljudar bokstäver tillsammans med eleverna.

Efter genomgången får eleverna rita det de vill lära sig i skolan. De elever som vill fick även skriva.

Arbetspass 2

Fritidspersonalen förberedde konturer av ett stort träd.

De har en samling med eleverna där de knöt an till lektionen om kunskap. De berättar att en av symbolerna för kunskap är kunskapens träd. Därefter får några elever i taget fylla i trädet med vattenfärg.

Arbetspass 3

Efter att eleverna har blivit förtrogna med appen Skolstil 2 och arbetat med den under ASL får de själva skriva deras "kunskapsord", dvs. vad de vill lära sig i skolan.

Dessa skrivs ut, eleverna ska sedan klippa ut orden.

Arbetspass 4

Fritidspersonalen förbereder mallar av äpplen. Eleverna får sedan färglägga och klippa ut varsitt äpple.

Därefter klistrar de fast sitt kunskapsord på äpplet. Äpplena sätts sedan fast på kunskapsträdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -