👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KROPPEN

Skapad 2019-09-17 16:30 i Skuttunge skola Uppsala
Ett arbetsområde som handlar om kroppen, våra sinnen och hälsa.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Bild
Vad behöver kroppen för att må bra? Hur kan vi känna olika smaker? Vad heter olika organ i kroppen och varför behövs dem? Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

Innehåll

Målet med arbetet är att:

 • du ska kunna benämna några kroppsdelar och organ.
 • du ska få insikt i olika kroppsdelars och organs funktioner och kunna berätta om detta på ett enkelt sätt.
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen.
 • du får förståelse för vad kroppen behöver för att må bra.
 • du ska kunna göra enkla undersökningar som du berättar om i klassen.

För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra
 • äta frukost på skolan
 • göra fysiska övningar som tex. skoljoggen
 • göra olika experiment med våra sinnen
 • titta på filmer om kroppen

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi arbetar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena och då vi gör olika övningar.
 • att delta aktivt i grupparbetet med tilldelad kroppsdel/organ till en film.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3