Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallo! Das bin ich.

Skapad 2019-09-17 16:50 i Stordammens skola Uppsala
Till kapitel 2 i Der Sprung 2
Grundskola 6 – 7 Moderna språk - språkval
Under höstterminen kommer du att lära dig skapa kontakt till en tyskspråkig person med hjälp av hälsningsfraser och genom att berätta om dig själv, din familj och dina vanor, samt att ställa liknande frågor till en annan person. Du kommer också att lära dig många ord och fraser som du kan använda i din vardag och i klassrummet.

Innehåll

Tiden

Höstterminen 2019, veckorna 35-39

Du skall kunna

 • förstå texterna i Der Sprung 1, kapitel 2-4
 • formulera dig i tal och skrift med hjälp av glosor och fraser i dessa kapitel
 • berätta om dig själv och din familj, muntligt och skriftligt
 • kunna presentera dig för någon du inte känner
 • kunna bekanta dig med någon genom att ställa frågor

Så här skall du visa dina kunskaper

 • genom att du tränar i Memrise och får feedback där
 • genom ett skriftligt glosförhör varje fredaggenom en muntlig presentation av dig själv
 • genom dialogövningar med en kamrat

 

 
What do you want to do ?
New mailCopy

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: